FEITEN

3

ZONNE-ENERGIE

De klimaatneutraliteit die Plantion nastreeft kreeg in 2017 verder vorm en inhoud. Op 21 juni werden de zonnepanelen op het dak van het marktplaatsgebouw officieel in gebruik gesteld.

WIND-ENERGIE

Plantion maakt ook gebruik van windenergie, afkomstig van Windturbinepark Medel (Tiel). Het elektraverbruik van Plantion komt nu voor 80 procent uit niet-fossiele brandstoffen, het doel blijft 100 procent.

FUSTWAS INSTALLATIE

In het verslagjaar werd een nieuwe fustwasinstallatie in gebruik genomen. Plantion investeert hiermee in een efficiënte en milieuvriendelijke manier van fustreiniging. Bij het automatisch wassen van fust wordt het waswater optimaal verwarmd en gebruikt. De installatie draagt ook bij aan een duurzame inzet van menskracht.

DUURZAAMHEID

ZONNE-ENERGIE

WIND-ENERGIE

FUSTWAS

Op allerlei manieren geeft Plantion handen en voeten aan het begrip duurzaamheid. Gas en elektra zijn grotendeels afkomstig uit niet-fossiele bronnen.

ZIEKTEVERZUIM

ZIEKTEVERZUIM

AANWEZIGHEID

percentage per maand 2016 t.o.v. 2017

Het succes van de marktplaats heeft de afgelopen jaren geleid tot grotere belasting van medewerkers. Met het oog op verdere groei van de marktplaats zijn daarom extra medewerkers in dienst genomen en zal de Plantion-organisatie ook komend jaar op een aantal onderdelen versterkt worden. 

53% websitebezoekers zijn vrouwen

SOCIAL MEDIA

60.000

Bijna

bezoekers via social media naar de website

(= bijna 10% van alle bezoekers)

Leeftijdsopbouw websitebezoekers:

KWALITEIT AANVOER

Maatregelen om de kwaliteit van aangevoerde producten te verbeteren, pakten goed uit.

KLEURRIJKE VERHALEN DAGEN

In overleg met de Commissie van de Handel heeft Plantion in september de Kleurrijke Verhalen Dagen georganiseerd. Tijdens deze dagen kregen consumenten bij besteding van minimaal 15 euro (bloemen of planten) bij de Plantion-bloemist een tegoed van 7,50 euro op een volgende besteding. Zowel bloemisten als consumenten reageerden positief op deze actie. Een belangrijk leerpunt is om de verzilvering van de waardebon eenvoudiger te maken.

Kick-off Kleurrijke

Verhalen Dagen

KOPERS/KWEKERS PLATFORM

Het Kwekers/Kopersplatform van Plantion is in het verslagjaar op bedrijfsbezoek geweest bij twee kwekers van zomerbloemen, Teunis Aleman in Ouddorp en Gentiaankwekerij Egberts in Mijdrecht en De Kwakel en bij Bloemisterij Labberton in Apeldoorn. Daarnaast organiseerde het platform bij Plantion een LTO-bijeenkomst over pioenen.

KROONKANTOREN

Plantion sloot een overeenkomst met Mid Ocean Brands voor de huur van twee verdiepingen in de Kroonkantoren, met ingang van 1 juni 2018. De vraag naar huur van verwerkingsruimten (boxen) overtrof het beschikbare aanbod.


Voor het Groothandelscentrum sloot Plantion een nieuwe overeenkomst met Zalam BV. Goedegebuure & de Mooij BV werd uitgebreid.

LOGISTIEK

KLEURRIJKE VERHALEN

DAGEN

KWALITEIT 

AANVOER

SOCIAL

MEDIA

ZIEKTEVERZUIM

DUURZAAMHEID

KOPERS/

KWEKERS

PLATFORM

KROONKANTOREN

i