FEITEN

3

ZONNE-ENERGIE

Door een incident en onderzoek naar de oorzaken daarvan, kon Plantion in 2018 enige tijd geen gebruik maken van de zonnepanelen op haar dak. Inmiddels werken de panelen weer naar behoren en zorgen camera’s voor betere monitoring.

WIND-ENERGIE

In 2018 startte Plantion gesprekken met gemeente Ede over de haalbaarheid van een windturbine op eigen terrein. De windenergie die Plantion tot nu toe gebruikt, is afkomstig van een windturbinepark elders.

FUSTWAS INSTALLATIE

In het verslagjaar werd de aangeschafte mens- en milieuvriendelijke fustwasinstallatie operationeel. De wasprestaties van de installatie zijn erg goed. Zelfs zodanig dat er zelfs klanten zijn die speciaal om die reden hun fust bij Plantion komen halen.

DUURZAAMHEID

ZONNE-ENERGIE

WIND-ENERGIE

FUSTWAS

Op allerlei manieren geeft Plantion invulling aan het begrip duurzaamheid. Plantion maakt gebruik van energie uit een warmtekoudeopslaginstallatie, zonnepanelen en windmolens en nadert het doel om 100 procent klimaatneutraal te zijn.

In gesprek
over eigen windturbine

ZIEKTEVERZUIM

AANWEZIGHEID

percentage per maand 2018 t.o.v. 2017

Om medewerkers duurzaam mee te nemen in de ontwikkeling die Plantion nu en in de komende jaren doormaakt, is in 2018 het studiehuis Plantion+ van start gegaan, met verplichte en vrijwillige opleidingsmogelijkheden. Medewerkers worden aangemoedigd in zichzelf te blijven investeren om fit en gezond te blijven.

53% websitebezoekers zijn vrouwen

PLANTION ONLINE

SOCIAL MEDIA

60.000

Bijna

bezoekers

  • 12% via social 
  • 48% via Google
  • 18% via blogs of mentions
  • 23% gaan direct naar plantion.nl

Leeftijdsopbouw websitebezoekers:

WEBSITE

Totaal aantal bezoekers

op website in 2018: 31.841

VERHANDELD PRODUCT

Aantallen verhandelde snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten in 2018.

In 2018 kwamen er ca. 100 noviteiten bij Plantion voor de klok

KWALITEIT AANVOER

Maatregelen om de kwaliteit van aangevoerde producten te verbeteren, pakten goed uit.

KWALITEIT

AANVOER

VERHANDELD

PRODUCT

PLANTION

ONLINE

ZIEKTEVERZUIM

DUURZAAMHEID

LOGISTIEK

i