Optimale mix fysiek en digitaal

Ook de komende jaren koestert Plantion haar fysieke marktplaats met een klok, een bemiddelingsbureau, een groencentrum en een groothandelscentrum. Daarnaast worden toegankelijke en vernieuwende digitale en logistieke diensten ontwikkeld.

24/7 operationeel

Plantion werkt toe naar een situatie waarin klanten 24/7 gebruik kunnen maken van transactievorming, logistieke dienstverlening, distributie en vervoer.

Sterke coöperatie Plantion

Met alle belanghebbenden spant Plantion zich in voor het behouden en versterken van het coöperatieve gedachtegoed.

Focus op detail- en groothandel

Bloemisten, tuincentra, groothandel, markt- en straathandel, onafhankelijke webshop en super- en bouwmarkten vormen de doelgroep waarop Plantion zich richt.

De ondernemer laten ondernemen

In de steeds kortere handelsketen ondersteunt Plantion sierteeltondernemers proactief op een faciliterende, begeleidende en ondersteunende manier.

Realtime informatie

Plantion benut moderne technologie om informatie realtime online beschikbaar te stellen. Hierbij gaat het met name om informatie over commerciële, financiële en logistieke diensten.

Optimale menulijst

Plantion biedt een optimale menukaart met fysieke en online diensten aan: kloktransacties, KVV, KOA, PDM, dagbemiddeling en bemiddeling middels contracten. Het is aan de klant om te gebruiken wat hij of zij wil; alle opties en combinaties zijn mogelijk. Deze klantgerichte werkwijze zorgt ervoor dat er een bredere productenmix wordt verhandeld, inclusief nicheproducten en noviteiten.

Centrum voor kennis, ontmoeting
en inspiratie

Plantion is ook een kennis- en ontmoetingscentrum voor haar relaties. De handelskanalen klok, groen- en groothandelscentrum versterken elkaar en vormen samen een inspirerende ‘one-stop-shopping’ marktplaats. Onderlinge samenwerking wordt verder geïntensiveerd.