Een belangrijk MLTP-project is het realiseren van gebouwdeel E, waarmee Plantion haar logistieke mogelijkheden en de capaciteit verhuurbare ruimten vergroot.

STRATEGISCHE RICHTLIJNEN MLTP-PROJECTEN

Innovatie

Plantion introduceert producten en vernieuwt diensten en processen die bijdragen aan betere dienstverlening en groei van de marktplaats.

Groei

Omzetgroei van 10 procent per jaar, gebaseerd op een gezonde balans tussen aantal en prijs.

Versterken toegevoegde waarde

Meer toegevoegde waarde bieden in de dienstverlening. Meer Plantion!

Betrokkenheid

Het is van groot belang dat alle relaties zich verbonden voelen met elkaar en met Plantion en bijdragen aan versterking van de coöperatie.

Versterken marktplaats

Een sterke marktplaats betekent dat alle producten die detaillsten, groothandelaren en hun leveranciers nodig hebben, in ruime mate verkrijgbaar zijn. Daarbij kunnen zij gebruik maken van moderne fysieke en online voorzieningen. Zij worden geholpen door klantgerichte en vriendelijke medewerkers.

Duurzaamheid

Plantion streeft naar een energieneutrale bedrijfsvoering en stimuleert de aanvoer en inkoop van sociaal- en milieugecertificeerde bloemen en planten (bijvoorbeeld Fairtrade) en het gebruik van meermalig fust, als bijdrage aan een verantwoorde en duurzame sierteeltketen van productie tot consument. Ook wordt ingezet op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

MLTP-PROJECTEN

ENKELE VOORBEELDEN:

Realtime informatie

Plantion zet slimme communicatietechnieken in om aanvoerders en klanten ‘realtime’ te informeren over verkochte aantallen, prijzen, waar producten zich bevinden, etc. Een aanvoerder ziet bijvoorbeeld direct hoeveel producten in Klok Voorverkoop worden verkocht, en kan dan besluiten nog een kar extra te sturen.

Acquisitieplan

Met als doel het vinden van nieuwe en het behouden van bestaande klanten, ontwikkelt de commerciële afdeling een acquisitieplan. De focus ligt hierbij op bloemisten, tuincentra, groothandel en retail in Nederland, België en Noordrijn-Westfalen. Acquisitie moet bijdragen aan de gewenste groei in handel en omzet van 10 procent per jaar.