MIDDELLANGETERMIJNPLAN 2022-2025

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

Missie

Plantion wordt herkend en erkend als inspirerende, verbindende en complete marktplaats in het verhandelen van bloemen en planten.

Visie

Vanuit coöperatieve samenwerking bouwt Plantion verder aan de meest inspirerende en innovatieve marktplaats in de sector. Een marktplaats waar elke klant 24/7 gebruik kan maken van klantgerichte dienstverlening. Waar aanvoerders en klanten ontzorgd en gefaciliteerd worden, zodat zij optimaal kunnen focussen op toekomstgericht ondernemerschap.

Kernwaarden

  • Open, eerlijk en respectvol omgaan met elkaar.
  • Streven naar het hoogst haalbare in dienstverlening en faciliteiten.
  • Vergroten van betrokkenheid en gevoel van ‘samen onder­nemen’, wat bijdraagt aan het succes van ieders onderneming.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Belangen vertegenwoordigen vanuit de coöperatie om een positieve bijdrage aan de sierteeltsector te leveren.