FEITEN

4

DUURZAAMHEID/FOOTPRINT

Op allerlei manieren neemt Plantion verantwoordelijkheid in de energietransitie, onder meer met zonnepanelen, windenergie, aansluiting op een Warmte Koude Opslag-centrale, gebruik van regenwater en elektrische vervoermiddelen. Het aandeel duurzame elektra steeg in 2019 naar ruim 75 procent. Het streven op termijn is een 100 procent klimaatneutrale bedrijfsvoering.

MEDEWERKERS

Aanwezigheidspercentage per maand 2019 t.o.v. 2018

Opleiding

Het studiehuis Plantion+ biedt medewerkers de mogelijkheid nieuwe competenties te verwerven en mee te bewegen in de ontwikkeling die Plantion en de sierteelt doormaken. Medewerkers worden aangemoedigd in zichzelf te blijven investeren.

Opleiding

Aanwezigheid

Het ziekteverzuim daalde in 2019 licht naar 5 procent (2018: 6,38).

59% websitebezoekers zijn vrouwen

PLANTION ONLINE

SOCIAL MEDIA

Totaal aantal bezoekers

op website in 2018: 41.155

40.000

Meer dan

bezoekers

  • 11% via social 
  • 46% via Google
  • 21% via blogs of mentions
  • 22% gaan direct naar plantion.nl

Leeftijdsopbouw

websitebezoekers:

96 deelnemers

WEBSITE

ONLINE TRAININGEN

VERHANDELD PRODUCT

Aantallen en omzet snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten in 2019.

In 2019 kwamen er meer dan 100 nieuwe soorten bloemen en planten (Noviteiten) bij Plantion voor de klok

KWALITEIT AANVOER

Maatregelen om de kwaliteit van aangevoerde producten te verbeteren, pakten goed uit.

KWALITEIT PER MAAND (%) 2019

LOGISTIEK

KWALITEIT

AANVOER

VERHANDELD

PRODUCT

PLANTION

ONLINE

MEDEWERKERS

DUURZAAMHEID/

FOOTPRINT

LOGISTIEK