HET JAAR 2020

hoofdstuk 1

COÖPERATIE PLANTION:

HET BEDRIJF

Plantion in Ede is een one-stop-shopping marktplaats voor bloemen en planten. Met 150 medewerkers worden optimale afzetmogelijkheden gecreëerd voor (gast)leden van de coöperatie.

Onderdelen van Plantion zijn een klok met snijbloemen, kamer- en tuinplanten, een bureau voor directe bemiddeling tussen kweker en klant, een groencentrum met boomkwekerijproducten en een aantrekkelijk groothandelscentrum.


Detaillisten uit Nederland, België en Duitsland kunnen voor alles wat zij nodig hebben op één marktplaats terecht. Daarbij maken zij ook steeds meer gebruik van de online inkoopmogelijkheden KVV (Klok Voorverkoop), KOA (Kopen Op Afstand) en PDM (Plantion Digitale Marktplaats), vaak in combinatie met de bezorgservice van Plantion.


De persoonlijke en klantgerichte manier waarop Plantion de belangen van aanvoerders en kopers dient, wordt weerspiegeld in de slogan ‘Plantion, verbindend in bloemen en planten’.


Aantal medewerkers


1

Corona

Meteen na de uitbraak van de coronapandemie werden binnen Plantion twee crisisteams (intern en extern) samengesteld om snel te kunnen schakelen. Medewerkers gingen thuis werken, mensen met cruciale functies op de fysieke marktplaats werden in wisseldiensten ingezet. In en om het Plantion-gebouw werden alle nodige maatregelen getroffen. Om grote drukte te vermijden, werd Kopen Op Afstand voor alle klanten opengesteld en een bezorgservice sneller opgestart dan gepland.

Plantion sloot zich ook aan bij de lobby van VBN om meer financiële steun voor de sierteelt voor elkaar te krijgen, met € 600 miljoen extra als resultaat. Ook had Plantion een aandeel in de lobby van VBW om de bloemenwinkels in Nederland open te houden.

JAARCIJFERS

In het sterk door corona beïnvloedde jaar 2020 heeft Plantion haar financiële doelstellingen gehaald. De productenomzet kwam uit op 106,2 miljoen euro, een stijging van 3,7 procent ten opzichte van 2019. Ook slaagde Plantion erin het verslagjaar met een positief resultaat van 56.000 euro uit gewone bedrijfsvoering voor belasting te beëindigen.


Omzet per productgroepOmzet per kanaal


DIRECTIEWISSELING

In december werd afscheid genomen van algemeen directeur Peter Bakker. Tijdens de Algemene ledenvergadering kreeg hij de gouden Plantion-speld uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor Plantion en de sierteeltsector.

Zijn opvolger per 1 januari 2021 is André van Kruijssen.

huurzaken

De huurovereenkomsten met drie ondernemers in Groothandelscentrum Plantion werden afgerond. Dit zorgt voor continuïteit en past in de doelstelling van Plantion dat een klant voor al zijn inkopen op één aantrekkelijke locatie terecht moet kunnen. Elders in het gebouw werden ruimtes gecreëerd voor zowel startups als doorgroeiende bedrijven. Zodoende kan Plantion als verhuurder goed meebewegen in de veranderende behoeften van ondernemers.

mvo

Plantion neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van energietransitie, onder meer met zonnepanelen op haar gebouw, aansluiting op een WKO-centrale (warmte- en koude opslag), opvang van regenwater en elektrische auto’s. Plantion koopt elektra in die opgewekt wordt door CVO-gecertificeerde windmolens. De plannen om een windturbine op eigen terrein te realiseren, zijn in 2020 in de ijskast gezet.


Gasverbruik totaalStroomverbruik totaal


Aandeel
duurzame energie

Duurzaam

stroomverbruik