HET JAAR 2020

hoofdstuk 4

COÖPERATIE PLANTION:

COMMISSIE VAN DE HANDEL

De Commissie van Handel Plantion vertegenwoordigt de klokkopers en bestaat uit Diana Destanli, Kees Jungerius, Hans Lamers, Joost Weijtens, Gep Labberton en Hans Scholten (voorzitter).

4

OVERLEG

In een ‘normaal’ jaar komt de commissie zes keer per bij elkaar om te overleggen, waar nodig of gewenst met een lid van de directie of de raad van commissarissen. Door de beperkingen in verband met het coronavirus is het in 2020 slechts één keer gelukt om fysiek te vergaderen, namelijk vóór de lockdown in maart. Vanaf maart heeft voorzitter Hans Scholten van de Commissie van de Handel deelgenomen in het door Plantion opgerichte externe crisisteam dat verder bestond uit twee directieleden, voorzitter raad van commissarissen René Willemsen en voorzitter groothandelscentrum Henk Buurman. In het begin werd dagelijks telefonisch vergaderd. Gaandeweg is het overleg beperkt tot wanneer er noodzaak was. De leden van de Commissie van de Handel zelf onderhielden onderling contact via e-mail of de groepsapp. Daarnaast vond er wekelijks overleg plaats door Hans Scholten met beide directieleden van Plantion.

SPEERPUNTEN

Als gevolg van het coronavirus waren er in 2020 uiteraard andere speerpunten dan in voorgaande jaren. Vanuit de commissie is veel aandacht besteed en veelvuldig met Plantion gesproken over zaken als veiligheid op de marktplaats, online inkopen via Kopen Op Afstand, Klok Voorverkoop en Plantion Digitale Marktplaats en aanvoerregulering. Toen duidelijk werd dat het veilproces kon doorgaan, ontstond er ook ruimte om reguliere zaken te bespreken zoals klokassortiment, omzetontwikkeling, duurzaamheid, koeling, bijzondere veildagen, professionalisering van het veilproces en ICT.

EN VERDER

Leden van de commissie hebben op afstand (digitaal) de Algemene ledenvergaderingen van Plantion bijgewoond. Het hele jaar door is er regelmatig overleg geweest met leden van de raad van commissarissen over de directiewisseling per 1 januari 2021. Ook hebben commissieleden regelmatig digitaal of telefonisch contact gehad met aanvoerders van Plantion.