De coöperatie

betrokkenheid

Een sterke coöperatie met betrokken leden en gastleden is van levensbelang voor Plantion. De regiobijeenkomsten die in 2021 voor het eerst werden georganiseerd, dragen hier zeker aan bij. De bijeenkomsten vinden steeds plaats bij een van de (gast)leden en hebben een informeel karakter. Van de acht geplande bijeenkomsten gingen er vijf door; de laatste drie werden in verband met corona doorgeschoven naar 2022.

Facebookgroep

In het verslagjaar won de Facebookgroep ‘Kopers en kwekers Platform Plantion’ snel aan populariteit; het aantal leden liep richting 500. De pagina is bedoeld om nieuwtjes en informatie uit te wisselen. Groepsleden stellen elkaar vragen en plaatsen berichten over bijvoorbeeld nieuwe producten, evenementen en innovaties.

Beleidsplan

De personele unie van bestuur en raad van commissarissen verleende goedkeuring aan het Middellangetermijnplan 2022-2025 en stemde in met de doelstelling van Plantion voor komend jaar, die gericht is op vernieuwing en verdere groei.

Raad van de Toekomst

Om de stem van de nieuwe generatie te horen, heeft Plantion de Raad van de Toekomst opgericht. De groep van 22 personen bestaat uit jonge aanvoerders, klanten, transporteurs en medewerkers en gaat Plantion de komende jaren voeden met ideeën en advies.