INTRODUCTIE

‘Het gaat er vooral om dat we een club mensen hebben die geloven in vernieuwing en verbinding.’


André van Kruijssen

LEES MEER

LEES MEER OP PAGINA 2

‘Ik vind het belangrijk dat we het beleidsplan voor de komende jaren zelf hebben gemaakt. Dat maakt het echt óns plan.’


René Willemsen

LEES MEER

LEES MEER OP PAGINA 3

André van kruijssen

Klantgericht vernieuwen

De wereld is veranderd, de tendens naar digitalisering is onomkeerbaar. Ook in de sierteelt. De groei die we ambiëren, zal dan ook vooral komen uit online dienstverlening in combinatie met veel extra services. We gaan daarom ons dienstenpakket vernieuwen en de komende jaren investeren in ICT, communicatiemiddelen en faciliteiten. Het doel is 10 procent groei per jaar, waarbij bloemisten, andere detaillisten en groothandelaren 24/7 gebruik kunnen maken van onze diensten.

We investeren in online en blijven dat koppelen aan een persoonlijke benadering. Veel van onze klanten vinden het belangrijk om ook regelmatig zelf de marktplaats te bezoeken, een kop koffie te drinken met collega’s en de producten van onze kwekers te ‘zien, ruiken, voelen’. We ontwikkelen daarom allerlei vormen van online en fysieke dienstverlening. De klant moet op elke gewenste manier zaken met ons kunnen doen.

Hoe we dit voor elkaar gaan krijgen, hebben we beschreven in het MLTP 2022-2025 getiteld Vernieuwen, Verbinden, Inspireren. Vooruitlopend hierop hebben we in 2021 al enkele stappen gezet. Bijvoorbeeld met de innovatieve KOA livestream en een groot, multifunctioneel led-scherm in de afmijnzaal. Ondanks coronamaatregelen hebben we dankzij grote inzet van onze medewerkers een goed jaar gedraaid met een recordomzet van 114,5 miljoen.


André van Kruijssen, algemeen directeurRené willemsen

Verbinding in de regio

Een sterke coöperatie met betrokken leden en gastleden die zich gekend en gewaardeerd voelen, is van levensbelang voor Plantion. Dankzij hun vakmanschap kan Plantion bloemisten en andere inkopers steeds weer verrassen met mooie en dagverse bloemen en planten.


De informele regiobijeenkomsten die we in 2021 voor het eerst organiseerden, dragen hier zeker aan bij. Kwekers uit de omgeving en afgevaardigden van Plantion gaan bij een van de kwekers met elkaar in gesprek. Van de acht geplande bijeenkomsten gingen er vijf door; de laatste drie werden in verband met corona doorgeschoven naar 2022.


Bestuur en raad van commissarissen steunen van harte het MLTP 2022-2025 waarin de begrippen ‘vernieuwen, verbinden en inspireren’ centraal staan. Plantion investeert in moderne, online dienstverlening en nieuwe faciliteiten. Daarnaast kunnen klanten, aanvoerders en medewerkers elkaar nog steeds fysiek ontmoeten in Ede. Met deze combinatie van fysiek en online wil Plantion nog heel lang van grote waarde zijn voor aanvoerders en klanten.


René Willemsen, voorzitter