personeel en organisatie

‘We willen met zijn allen het innovatieve en inspirerende karakter van Plantion uitstralen. Een interessante uitdaging!’


Kristel Nijenhuis,

manager Personeel & Organisatie

Nieuwe cao

Plantion bereikte met vakbond AVV een nieuw cao-akkoord tot eind 2022. Er werden afspraken gemaakt over loonsverhoging (2,3 procent), een eenmalige uitkering van netto € 100 en vergoedingen voor werken op feestdagen, in roosterdiensten en het verrichten van specifieke werkzaamheden.

Protocol-afspraken

Ook zijn er protocolafspraken in de cao opgenomen, die in werkgroepen verder worden onderzocht. Deze afspraken betreffen een mogelijke nieuwe pensioenregeling, de aansluiting van loongebouw en functiehuis en tot slot de invoering van een individueel keuzebudget ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Plantion is blij met de manier waarop AVV meedenkt in het belang van haar medewerkers.

Nieuwe medewerkers

De komende jaren bereiken relatief veel medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd. Plantion speelt hierop in door nieuwe medewerkers aan te nemen, waarbij zowel wordt gekeken naar jong talent als naar mensen met de nodige kennis en ervaring in de sector.

Aantal medewerkers