Facilitair en logistiek

‘Gezien de groeiplannen van Plantion is het tekort aan ‘handjes’ een grote logistieke uitdaging.’


Gerco van de Hoef,

manager Facilitair

& Logistiek

‘Vernieuwing van ICT-systemen is de volgende stap richting een efficiëntere logistiek en meer service voor onze klanten.’


Eelco van der Vegt,

hoofd Logistieke Diensten

Huisvestingsvisie

Plantion wil toe naar 24/7 fysieke en online dienstverlening aan een groeiende groep klanten. Binnen het bestaande gebouw is daarvoor onvoldoende ruimte. In 2021 is daarom een huisvestingsvisie ontwikkeld, met onder meer een nieuwe aanbouw. Met de uitbreiding wil Plantion haar logistieke processen stroomlijnen en klanten extra faciliteiten bieden in de vorm van box- en koelruimten. Een andere investering betreft een mogelijke mechanisering van de distributie.

Aantal ladingdragers klok

prijs per kar

‘De vernieuwing van Plantion betekent dat een klant via meerdere fysieke en digitale kanalen inkoopt. Onze uitdaging is om alle producten snel en goed te comprimeren voor de klant of voor transport.’


Jacques Hoogveld,

hoofd Distributie

‘We willen het onze klanten makkelijk maken. Daarom ontwikkelen we een speciale app waarin kopers aangeven wat ze aan fust bij ons inleveren en waarmee kwekers fust kunnen bestellen.’


Wilfried van Oijen,

hoofd Logistieke middelen

Nieuw systeem

In 2021 is Plantion gestart met het vernieuwen van haar logistieke proces. Het doel is tweeërlei: efficiëntere dienstverlening aan de klant én meer inzicht in de productstromen. Na de invoering van Time Slot Management werd een volgende stap gezet, namelijk de voorbereiding van een nieuw ICT-systeem. Dit moet ervoor zorgen dat één keer scannen van een binnenkomend product alle benodigde informatie oplevert.

TIME SLOT MANAGEMENT

Aantal vervoerders

Aantal timeslotboekingen

Led-scherm

Plantion greep de noodzakelijke vervanging van de beamers in de afmijnzaal aan voor een sprong in de toekomst. Na de zomer werd een led-scherm van 84 m2 met een ongekend hoge resolutie geïnstalleerd. Op dit scherm draaien de drie klokken. Daarnaast ondersteunt Plantion het veilen ook met promotionele beelden, zoals filmpjes van telers in hun kwekerij.